katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek IX sesji

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. stwierdzenia utraty mocy uchwały nr 41, w sprawie zakupu ringu w wysokości w wysokości 30 tyś PLN, podjętej na VIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. stwierdzenia utraty mocy uchwały nr 42, w sprawie zakupu i montażu 3 gablot podświetlanych w wysokości 26 tyś. PLN, podjętej na VIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. stwierdzenia utraty mocy uchwały nr 43, w sprawie sfinansowania prac nad dokończeniem słupa betonowego zlokalizowanym przy ul. Adama 17 w wysokości 1 tyś PLN, podjętej na VIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. stwierdzenia utraty mocy uchwały nr 44, w sprawie zakupu rozdrabniarki do drewna z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 1.400,00 tyś. PLN, podjętej na VIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zakupu ringu w wysokości 30 tyś. PLN.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zakupu i montażu 3 gablot podświetlanych w wysokości 26 tyś. PLN.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. sfinansowania prac nad dokończeniem słupa betonowego zlokalizowanym przy ul. Adama 17 w wysokości 1 tyś. PLN.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zakupu rozdrabniarki do drewna z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 1.400,00 PLN.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zakupu iluminacji świetlnych dla dzielnicy w wysokości 20 tyś. PLN.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zakupu przenośnego sprzętu nagłaśniającego wraz z mikroportami dla SP 51 w wysokości 7 tyś. PLN.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. doposażenia sali komputerowej w SP nr 51 w wysokości 7.800,00 PLN.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zakupu stolików i krzeseł do MP nr 61 w wysokości 6 tyś.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zakupu sprzętu multimedialnego dla MP nr 61 w wysokości 8 tyś. PLN.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. dofinansowania nagród do turnieju zapaśniczego ZKS „TYTAN” w wysokości 5 tyś. PLN.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. dofinansowania nagród do turniejów UKS „SPRINT” w wysokości 6 tyś. PLN.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zakupu i montażu urządzeń ogrodowych na terenie MP nr 64 w wysokości 25 tyś. PLN.

22. Komunikaty i wolne wnioski.

23. Zamknięcie sesji.