katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek III sesji

 

 

1.    Otwarcie sesji.


2.    Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.


3.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. dofinansowania do Warsztatów Terapii Zajęciowej na rok 2015 w wysokości 10 tyś. PLN.


4.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. dofinansowania do Warsztatów Terapii Zajęciowej na rok 2015 w wysokości 20 tyś. PLN.


5.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zakupu stolików i krzeseł do MP nr 61 przy ul. Karliczka 18 w wysokości 6 tyś. przeprowadzonego w roku 2015. (Uzasadnienie – wniosek nr 1 złożony przez Radną JP nr 17 Giszowiec, Panią Marię Ryś).


6.    Rozpatrzenie wniosku nr 1 złożonego przez Radnego JP nr 17 Giszowiec, Pana Zygmunta Rurańskiego.


7.    Rozpatrzenie wniosku nr 2 złożonego przez Radnego JP nr 17 Giszowiec, Pana Zygmunta Rurańskiego.


8.    Rozpatrzenie wniosku nr 3 złożonego przez Radnego JP nr 17 Giszowiec, Pana Zygmunta Rurańskiego.


9.    Rozpatrzenie wniosku nr 2 złożonego przez Radną JP nr 17 Giszowiec, Panią Marię Ryś.


10.    Rozpatrzenie wniosku formalnego złożonego przez Radną JP nr 17 Giszowiec Panią Marię Kabelis, dot. ulokowania pojemników na odpady elektryczne, rewitalizacji terenów leśnych przy ul. Adama, ulokowanie ławek w zagajniku pomiędzy ul. Adama a Górniczego Stanu równocześnie przylegającym do ul. Sosnowej, oświetlenia ul. Adama w kierunku Wesołej, utworzenia regulaminu RJP nr 17 Giszowiec.


11.    Rozpatrzenie wniosku formalnego złożonego przez Radną JP nr 17 Giszowiec, Panią Urszulę Machowską dot. dofinansowania gazety „Nasz Giszowiec”.


12.    Rozpatrzenie wniosku formalnego złożonego przez Radnego JP nr 17 Giszowiec Pana Kazimierza Dmitryszyn, dot. wymiany latarni przy ul. Wojciecha.


13.    Rozpatrzenie wniosku formalnego złożonego przez Radnego JP nr 17 Giszowiec Pana Roberta Reguła, dot. konkursu na logo RJP nr 17.


14.    Rozpatrzenie wniosku formalnego złożonego przez Radnego JP nr 17 Giszowiec Pana Wiesława Berdys, dot. oświetlenia ul. Adama 22 - 32


15.    Komunikaty i wolne wnioski.


16.    Zamknięcie sesji.