katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

 

W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ NR XLI/907/21 RADY MIASTA KATOWICE
Z DNIA 25 LISTOPADA W SPRAWIE NADANIA
STATUTU DZIELNICY NR 17 GISZOWIEC OD 17.12.2021 R. RADA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 17 ZMIENIŁA NAZWĘ NA
RADĘ DZIELNICY NR 17 GISZOWIEC
 

 

SKŁAD RADY DZIELNICY NR 17

KATOWICE GISZOWIEC

 

Skład Rady jednostki pomocniczej nr 17

katowice giszowiec ii kadencja


 • Urszula Machowska - Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17
 • Zbigniew Wójcik      - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy nr 17
 • Maria Ryś                 - Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy nr 17
 • Joanna Król             - Wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicy nr 17 
 • Katarzyna Lebryk    - Sekretarz Zarządu Dzielnicy nr 17

 

 • Urszula Machowska - Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17
 • Zbigniew Wójcik      - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy nr 17
 • Maria Ryś                 - Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy nr 17
 • Joanna Król             - Wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicy nr 17 
 • Katarzyna Lebryk     - Sekretarz Zarządu Dzielnicy nr 17

 • Grzegorz Augustyn
 • Tomasz Czekański
 • Kazimierz Dmitryszyn
 • Marcin Gawlica
 • Grzegorz Grociak
 • Edward Haśnik
 • Bożena Krystek
 • Adam Kulawik
 • Justyna Szymiec
 • Beata Walczyńska

 


 • Grzegorz Augustyn
 • Tomasz Czekański
 • Kazimierz Dmitryszyn
 • Marcin Gawlica
 • Grzegorz Grociak
 • Edward Haśnik
 • Bożena Krystek
 • Adam Kulawik
 • Justyna Szymiec
 • Beata Walczyńska

 

     

rd17IIK