katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XV sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

 1.  Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji RJP nr 17 Giszowiec.
 3. Zmiany w porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 6. Przygotowanie opinii w ramach częściowego zagospodarowania przestrzennego przy Placu Pod Lipami.
 7. Informacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2017.
 8. Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź lotać”.
 9. Informacje dot. obchodów 110 lecia Giszowca.
 10. Przedstawienie propozycji ewentualnych działań Rady, przy współpracy w ramach pikniku rodzinnego – „Żyjmy zdrowo”.
 11. Rozpatrzenie propozycji zmian statutowych Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Katowice.
 12. Komunikaty i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.