katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XII sesji
Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XI sesji RJP nr 17 Giszowiec.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działań Rady za rok 2015.

7. Informacje dot. obchodów 110 lecia Giszowca i 70 lecia Grupy Janowskiej.

8. Działania Rady w zakresie lokalizacji miejsc parkingowych na wysokości ul. Adama 12, 12a, 12b

9. Realizacja działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i poć lotać”.

10. Informacja w sprawie społecznego sprzątania dzielnicy Giszowiec.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poszerzenia i remontu chodnika wzdłuż narożnej posesji przy ulicy Przyjazna i Górniczego Stanu.

12. Komunikaty i wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.