katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek VII sesji

 

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie protokołu z VI sesji RJP nr 17 Giszowiec.

3.    Zmiany w porządku obrad.

4.    Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

5.    Informacja Przewodniczącego JP nr 17 o pracach międzysesyjnych.

6.    Informacja o proponowanych zmianach do Budżetu Miasta na 2016 rok.

7.    Określenie strategii do zadań w ramach Budżetu Miasta na 2016 rok.

8.    Przygotowanie zarysu działań do plenerowej imprezy bożonarodzeniowej w miesiącu grudniu.

9.    Omówienie działań na 4 kwartał 2016 roku.

10.    Komunikaty i wolne wnioski.

11.    Zamknięcie sesji.