katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XVII sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji RJP nr 17 Giszowiec.
 3. Zmiany w porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 6. Informacje dot. obchodów 110 lecia Giszowca.
 7. Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź na koło”.
 8. Powołanie zespołu do współpracy z Komendantem Policji Miasta Katowice.
 9. Projekty do Budżetu Miasta na rok 2017.
 10. Komunikaty i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.