katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XIII sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
 3. Zmiany w porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 6. Informacje w sprawie infrastruktur rowerowych dzielnicy Giszowiec w kontekście tras rowerowych Miasta Katowice.
 7. Informacje w sprawie działań z w zakresie poprawy zanieczyszczenia powietrza w dzielnicy Giszowiec.
 8. Sprawozdanie z działań w zakresie ścieżki edukacyjno-promocyjnej dzielnicy Giszowiec.
 9. Informacje dot. obchodów 110 lecia Giszowca.
 10. Zakres działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i poć lotać”.
 11. Informacja w sprawie społecznego sprzątania dzielnicy Giszowiec.
 12. Komunikaty i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji