katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XVIII sesji
Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec


1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany w porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

6. Informacja o wspólnych działaniach Radnych Jednostki z dzielnicowymi Policji i Straży Miejskiej.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań w sprawie poszerzenia drogi od wiaduktu przy ul. Pszczyńskiej wzdłuż trasy rowerowej 101 do granic Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Katowice terenu pod rozbudowę cmentarza parafialnego na Giszowcu.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia drogi asfaltowej na całej długości ul. Granica Wesołej.

10. Ustalenie działań w ramach bezpieczeństwa na ul. Przyjaznej.

11. Ustalenie działań w ramach komunikacji drogowej na Placu Pod Lipami, ul. Gościnnej i Batalionów Chłopskich.

12. Informacje dot. obchodów 110 lecia Giszowca.

13. Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź na koło”.

14. Komunikaty i wolne wnioski.

15. Zamknięcie sesji.