katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek X sesji

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z IX sesji RJP nr 17 Giszowiec.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

6. Stan przygotowań dot. Jarmarku Bożonarodzeniowego na Giszowcu.

7. Wyznaczenie dyżurów i poszczególnych składów Radnych na rok 2016.

8. Działania Rady na I półrocze 2016 r.

9. Stanowisko Rady do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Stanowisko Rady w sprawie działań związanych z utratą pomników przyrody.

11. Działania Rady w kierunku nadania nazwy Skwer Georga von Giesche.

12. Komunikaty i wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.