katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z XIII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 29.03.2016 r. (środa)

 

W sesji brało udział 9 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015 Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20.30. Na sesji był obecny Radny Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter.
Gośćmi byli: Elżbieta Zacher reprezentująca Radę Seniorów i Tomasz Pelc reprezentujący Stowarzyszenie Rowerowe Katowice oraz mieszkaniec Giszowca: p. Król.
Porządek XIII sesji RJP nr 17 Giszowiec (w załączeniu)


Ad. 1 Otwarcie sesji
Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych gości i wszystkich obecnych radnych.


Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
Został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie protokół z XII sesji RJP 17.


Ad.3 Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował dodatkowy pkt 5a dot. przekazania informacji z działalności Rady Seniorów przez Panią Elżbietę Zacher oraz pkt 11a dot. upiększenia Giszowca zielenią - na wniosek Radnej M. Kabelis 9 (zał.)
Oba punkty zostały przyjęte do porządku obrad jednogłośnie.


Ad. 4 Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

-  Złożenie wniosków z ostatniej sesji do poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Katowice
- Spotkanie w Wydział Kształtowania Środowiska w Katowicach dotyczącego wysypiska śmieci przy ul. Kolistej oraz warunków otrzymania dotacji na wymianę pieców w domkach jednorodzinnych.
- Spotkanie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach dotycząceg wniosku Radnego w sprawie umieszczenia fotoradarów na Giszowcu.
- Udział w spotkaniu komitetu organizacyjnego obchody 110 lecia Giszowca.


Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
Uczestniczenie w spotkaniu Przedstawicieli Rad Jednostek Pomocniczych w Bona Fides, uczestnictwo w uroczystości pogrzebowej Radnej JP nr 16 Janów – Nikiszowiec śp. Heleny Stegmann - Trojnar, rozmowy z proboszczem parafii św. Stanisława Kostki w sprawie poszerzenia cmentarza, spotkanie z grupą mieszkańców w gimnazjum nr 15 dot. sprzątania dzielnicy, spotkanie z kierownictwem Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Administracji Osiedla Giszowiec, przedstawienie propozycji Zakładom Zieleni Miejskiej w Katowicach dot. upiększenia skwerów na osiedlu Giszowiec, złożenie wniosku w sprawie najstarszego mieszkańca Giszowca w Wydziale Spraw Obywatelskich UM Katowice, spotkanie z Przedstawicielami Polityki Rowerowej Miasta Katowice w Giszowieckim Centrum Kultury KSM, rozmowy z trenerem, który wspomoże działania w ramach akcji „Bier sąsiada i podź lotać”, spotkanie z Dyrektorem MZUiM, uczestniczenie w spotkaniu na terenie Gawlikówki w ramach spotkań „Przystanek Giszowiec”. Spotkanie z wnioskodawczynią projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 w sprawie przesunięcia lokalizacji wybiegu dla psów.

Ad. 5a Informacja z działalności Rady Seniorów
Głos zabrała pani Elżbieta Zacher przedstawiając działalność Rady Seniorów w Katowicach, która zrzesza osoby powyżej 60 r.ż. Ludzi starszych wiekiem jest ponad 20% i ta populacja wzrasta. Do zadań RS należy m.in. współpraca z władzami miasta Katowic w sprawie istotnych potrzeb seniorów, zgłaszanie opinii do aktów prawa i programów dotyczących potrzeb seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących działalności na rzecz seniorów, monitorowanie potrzeb katowickich seniorów, inicjowanie działań na rzecz katowickich seniorów.
Biuro Inkubatora znajduje się na ul. Młyńskiej 5 i w ostatni poniedziałek miesiąca pełnią dyżur 2 osoby z Rady od godz. 14.00 do 15.30.
- Dwa lata temu ruszył program „Aktywny Senior 60+”, każdy senior ma możliwość założyć kartę uprawniającą do korzystania ze zniżek u partnerów programu www.aktywni-seniorzy.info
- Realizują program „Nastroje i więcej”, „Babcia, dziadek i ja…”
- Instytucje kultury również się włączyły do programu organizując warsztaty, wycieczki, koncerty.
- Działają trzy Uniwersytety Trzeciego Wieku dla seniorów.
- Planowany jest II Dzień Seniora, o którym informacja będzie przekazana w późniejszym czasie
Pani Zacher poprosiła o rozpropagowanie działalności Rady Seniorów wśród mieszkańców Giszowca. Przewodniczący Rady JP nr 17 Giszowiec, poinformował o przychylności Rady na działania dla seniorów. Zaproponował utworzenie dodatkowej zakładki na stronie RJP nr 17 Giszowiec, dot. informacji skierowanych bezpośrednio dla seniorów.


Ad.6 Informacje w sprawie infrastruktur rowerowych dzielnicy Giszowiec w kontekście tras rowerowych Miasta Katowice
W dalszej części sesji został zaprezentowany film: Rowerowe Katowice „Trasa rowerowa kolei piaskowej” przez przedstawiciela Stowarzyszenia Rowerowego w Katowicach pana Tomasza Pelc. Społecznicy przygotowali już koncepcję budowy pierwszego etapu vielostrady między Katowicami, a Chorzowem, która biegłaby od Załęskiej Hałdy, do której łatwo dojechać z Brynowa czy Panewnik, wiaduktem nad autostradąA4, ulicą Bocheńskiego w poprzek ulicy Kolońskiej, przez oś. Witosa, mijając tereny przemysłowe, aż do Chorzowa Batorego. Grunty po dawnych kolejach piaskowych pozyskać jest stosunkowo łatwo, bo PKP chce się ich pozbyć. Działki są zbyt wąskie, których kolej i tak nie wykorzysta. Wiele z nich jest utwardzonych, w dobrym stanie, łatwo jest je zaadoptować na trasy rowerowe. Teraz ścieżki, które powstają m.in. w Katowicach, mają głównie funkcje dojazdowe. Stowarzyszenie, chce zbudować szkielet dróg rowerowych, który pozwalałby na szybkie przemieszczanie się między miastami aglomeracji.
Celem tego wystąpienia było zachęcenie radnych, by poparli pomysł do UM Katowice, a dzięki tym zaproponowanym rozwiązaniom można by skomunikować Giszowiec we wszystkich kierunkach (Katowice, Mysłowice, Murcki, Szopienice).
Przedstawiciel stowarzyszenia zwrócił się do Radnych, aby poparli projekt dzielnicowy w Budżecie Obywatelskim. Odniósł się do otwartego popierania inwestycji rowerowych, aby zaktywizować ruch rowerowy. Zaproponował: wykonanie ciągu komunikacyjnego na rogu ul. Wojciecha i ul. Mysłowickiej oraz zakup i montaż kilkudziesięciu stojaków dla rowerów.
Radni zgodnie poparli te pomysły.


Ad.7 Informacje w sprawie działań z w zakresie poprawy zanieczyszczenia powietrza w dzielnicy Giszowiec.
Przewodniczący Zarządu poinformował o wniosku radnego R. Reguły w sprawie monitorowania przez Straż Miejską liczby kontroli oraz ilości nałożonych mandatów ze spalania śmieci w piecach. (zał.)
Jako Rada chcemy przeprowadzić spotkania z mieszkańcami starego Giszowca (właścicieli domów) nt. ogrzewania proekologicznego i przede wszystkim zachęcić mieszkańców tym tematem. Ważna jest również informacja, że mieszkańcy mogą otrzymać na ten cel dofinansowanie z miasta do 80% wartości pieca, ale nie więcej niż 10 tyś zł.
Radny J. Forajter powiedział, że będzie spotkanie z mieszkańcami Giszowca, na którym będzie m.in. Naczelnik Wydziału Gospodarki, w sprawie wykupu nieruchomości i przy tej okazji można poruszyć temat ogrzewania proekologicznego. Radny Jerzy Forajter poinformuje RJP nr 17 Giszowiec o planowanej dacie spotkania.


Ad.8 Sprawozdanie z działań w zakresie ścieżki edukacyjno-promocyjnej dzielnicy Giszowiec.
Radna M. Ryś przekazała informacje o odbytych trzech spotkaniach z zespołem roboczym, w którego skład wchodzą radni RJP nr 17 Giszowiec: Maria Ryś, Barbara Mańdok, Machowska Urszula, Maria Kabelis, Edward Haśnik, Zygmunt Rurański, Katarzyna Lebryk. W spotkaniach uczestniczył Radny UM Katowice Jerzy Forajter oraz Pełnomocnik ds. Marki z UM Katowice Naczelnik Wydziału Promocji pan Marcin Stańczyk (zał. - protokoły z odbytych spotkań)

Ad.9 Informacje dot. obchodów 110 - lecia Giszowca
Przewodniczący Zarządu poinformował, że na stronie Internetowej www.giszowiec100.eu pojawiła się informacja na temat I Światowego Spotkania Giszowioków. W 2016 roku obchodzimy 110-lecie istnienia Giszowca i z tej okazji zapraszamy wszystkich sympatyków naszego „Miasta Ogrodu” do udziału w uroczystościach, które odbędą się 3 września 2016” Jest również karta zgłoszenia uczestników I Światowego Spotkania Giszowioków.
31 marca o 16.30 odbędzie się kolejne spotkanie komitetu organizacyjnego (Radni z RJP17 to: Edward Haśnik, Barbara Mańdok , Katarzyna Lebryk) w MDK Giszowiec,
Zostało zatwierdzone logo 110-lecia Giszowca. Dział promocji UM Katowice zleci wykonanie banerów i tablic informacyjnych, które pojawią się od maja do września tego roku na ulicach Giszowca.
Radna Mańdok potwierdziła, że zostanie przekazanie, przez dyrekcję KWK Wieczorek, 6 wagoników, które będą oczyszczone i pokryte minią, przewiezione we wskazane miejsce i pomalowane przez malarzy Grupy Janowskiej. Mają one stać się ozdobą naszej dzielnicy.

Ad.10 Zakres działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „Bier sąsiada i podź lotać”.
Przewodniczący Rady JP nr 17 Giszowiec poinformował, że były przeprowadzone rozmowy z instruktorem-trenerem, który w ramach wolontariatu będzie prowadził rozgrzewkę przed biegiem dla wszystkich uczestników biegów. Radni wyznaczyli, że biegi odbywać się będą od kwietnia do czerwca w niedzielę o godz. 16.00. Zbiórka przy MDK Giszowiec, w Parku pod Lipami. Zachęcamy wszystkich do aktywnego ruchu. Należy wcześniej przygotować mapki – trasę biegu.

Ad.11 Informacja w sprawie społecznego sprzątania dzielnicy Giszowiec.
Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec, przekazał informacje, że 22 kwietnia 2016r. w piątek odbędzie się sprzątanie dzielnicy. Ulotki dot. tej akcji będą dostarczone do mieszkańców Giszowca.
1. tura ok. 9.00, 10.00 przedszkola i szkoły
2. tura ok. 15.00 do 18.00 Mieszkańcy Giszowca
3. tura ok. 19.00 ognisko w „Rybaczówce”.
W tym dniu będą wyznaczone osoby - do wydawania rękawic, worków na śmieci itp. Jest ustalonych 5 lokalizacji: 1. os. Adama, 2. Górniczego Stanu, 3. Szopienicka, 4. Kolista, 5. Pszczyńska.
Ad. 11a Rozpatrzenie wniosku nr 2/2016 radnej M. Kabelis (zał.) dot. upiększenie Giszowca zielenią
Przewodniczący Rady JP nr 17 Giszowiec poinformował Radnych o rozmowach z Zakładem Zieleni Miejskiej w Katowicach w tym temacie. Ze względu na dodatkowe lokalizacje, które Pani Kabelis przedstawiła we wniosku postanowiono do pisma Przewodniego dołączyć dodatkowe punkty i jako wniosek dostarczyć do ZZM. Radni przychylili się do tego wniosku

Ad12. Komunikaty i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady JP nr 17 Giszowiec poinformował o złożonych życzeniach świątecznych skierowanych przez Posłankę Ewę Kołodziej, Radnych UM Katowice, i życzeniach z RJP nr 16 Janów – Nikiszowiec. Przyjęcie wniosku Radnej P. Marii Kabelis i Radnego Roberta Reguła. Przedstawienie pisma przyjętego w ramach dyżurów Rady od mieszkańców ul. Gościnnej w sprawie wyprowadzenia ruchu autobusowego z ul. Radosnej.


Ad.13 Zamknięcie sesji

Protokół sporządziła
Sekretarz Zarządu JP nr 17
Barbara Mańdok