katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działań
Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec za rok 2018.

W roku 2018 odbyło się 7 sesji, sesje od XXXII – XXXVIII.

Uchwały

 1. Uchwała nr 97 w spawie rozdysponowania rezerwy celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec na rok 2018.
 2. Uchwała nr 98 w sprawie poprawienia nawierzchni chodnikowej przy ul. Kolistej wraz z wzmocnieniem skarpy na wysokości węzła drogowego i usytuowaniem koszy na śmieci wzdłuż chodnika.
 3. Uchwała nr 99 wycinki drzew z rodzaju topól wzdłuż ul. Mysłowickiej i Kosmicznej.
 4. Uchwała nr 100 usytuowania progów wyspowych w dwóch lokalizacjach na ul. Kosmicznej.
 5. Uchwała nr 101 w sprawie doczyszczenia i uzupełnienia ubytków ogrodzenia Parku Giszowieckiego wraz z zastosowaniem powłoki anty grafitowej i ulokowania trejaży nad wejściami do Giszowieckiego Parku.
 6. Uchwała nr 102 w sprawie podłączenia oświetlenia gabloty ulokowanej w ogrodzeniu Giszowieckiego Parku.
 7. Uchwała nr 103 w sprawie pilnego wsparcia finansowego, awaryjnego remontu popożarowego w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym im. dr Marii Trzcińskiej- Fajfrowskiej zlokalizowanego przy ulicy Gościnnej 8 w Katowicach- Giszowcu.
 8. Uchwała nr 104 w sprawie propozycji projektów do Budżetu Miasta  na rok 2019.
 9. Uchwała nr 105 w sprawie pozytywnego rozpatrzenia  projektów Inicjatyw Lokalnych.
 10. Uchwała nr 106 w sprawie odwołania Pana Grzegorza Augustyna z funkcji Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.
 11. Uchwała nr 107 w sprawie wyboru Pani Urszuli Machowskiej  na funkcję Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.
 12. Uchwała nr 108 w sprawie zamontowania sygnału dźwiękowego do sygnalizacji świetlnej na przejęciu dla pieszych przy ulicy Przyjaznej.
 13. Uchwał nr 109 w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Mysłowickiej i Kosmicznej obok sklepu Biedronka oraz lecznicy dla zwierząt.

Pozytywnie zaopiniowane projekty inicjatyw lokalnych.

 1. Boisko do zabaw ruchowych przy MP64 w Katowicach.
 2. Festiwal mini siatkówki Giszowiec CUP.
 3. Wyższy poziom biznesu –cykl spotkań.
 4. IV Święto Sąsiada Na Kolistej.
 5. III Giszowiecki Dzień Dziecka „ Bajtle w Kosmosie”.
 6. III Grill fest – Sąsiedzkie Grillowanie Mieszkańców Adama.
 7. II Koncert u Stasia.
 8. Szlakiem Polskich Legend.
 9. III Piknik Rodzinny „ Baw się z nami”.
 10. Futsal Gisz – Turniej Piłki Nożnej.
 11. Aktywny Senior.
 12. III Dzień Sąsiada na Wojciecha.

Złożone wnioski

 1. Wniosek mieszkańców ulicy Kosmicznej w sprawie zamontowania progu zwalniającego prędkość.
 2. Wniosek mieszkańca Giszowca w sprawie wycinki drzew (topole, owocowe) wzdłuż chodnika przy ulicy Kosmicznej.
 3. Wniosek Radnych JP nr 17 w sprawie wsparcia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego im. Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej.
 4. Wniosek Radnego JP nr 17 – wymiana oświetlenia okalającego boisko przy ulicy Miła 8 – 12               i 2 -6.
 5. Wniosek Radnego JP nr 17 – przycięcie drzewostanów i krzewów w parku Giszowieckim przy ulicy Działkowej.
 6. Wniosek Radnego JP nr 17 – w sprawie włączenia oświetlenia przed Domem Kultury.
 7. Wniosek Radnego JP nr 17 – przegląd i uzupełnienie brakującego oświetlania na terenie Giszowca.
 8. Wniosek Radnego JP nr 17 – Usytuowania miejsc parkingowych przy nowo wybudowanym sklepie Biedronka.

Propozycje do planu budżetowego miasta na 2019 r.

 1. Modernizacja Giszowieckiego Parku.
 2. Dofinansowanie Święta Giszowca w wysokości 60.000 PLN.
 3. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia bezpośredniego połączenia                              ul. Mysłowickiej i Ceramicznej z ul. Leśnego Potoku z uwzględnieniem trasy spacerowo rowerowej.
 4. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie poszerzenia asfaltowego odcinka trasy spacerowo-rowerowej, rozpoczynając od wylotu z tunelu pod ul. Pszczyńską w kierunku dzielnicy Ochojec z uwzględnieniem rozmieszczenia małej architektury.
 5. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie wymiany ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Pszczyńskiej i utworzenie szklanego tunelu nad ulica Pszczyńską od skrzyżowania z ul. Górniczego Stanu do nowego węzła ul. Pszczyńskiej z 73 Pułku Piechoty.
 6. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. Pszczyńskiej łącząc dzielnicę Murcki z Osiedlem Paderewskiego.
 7. Utworzenie stałego przyłącza energetycznego na Placu Pod Lipami w okolicach lokali sklepowych o mocy 60 kw.
 8. Umiejscowienie znaku z sygnalizacją świetlną nad nowym przejściem dla pieszych  zlokalizowanym na ulicy Mysłowickiej w pobliżu sklepu Biedronka.
 9. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ulicy Mysłowickiej od istniejącej trasy rowerowej przy ulicy Mysłowickiej 39 do skrzyżowania z ul. Ceramiczną.
 10. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia toalety całodobowej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych z lokalizacją bliskiego sąsiedztwa przystanku autobusowego przy ul. Batalionów Chłopskich.
 11. Rozpoczęcie wspólnych prac z Kurią Metropolitarną w zakresie poszerzenia cmentarza parafialnego św. Stanisława Kostki.
 12. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych dostosowujących budynek MP nr 91 do wymogów obowiązujących przepisów p.poż. i sanitarno-epidemiologicznych.
 13. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie osuszania podziemi i ogólnego remontu budynku MDK i Gawlikówki.
 14. Rozpoczęcie prac nad ulokowaniem na terenie całego osiedla multimedialnych punktów informacyjno-promocyjnych w dawnych budynkach rozdzielni elektrycznych jak również na portierni MDK.
 15. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie podłączenia budynków jednorodzinnych na terenie całego Giszowca do sieci ZEC.

Podsumowanie dyżurów.

Radni pełnili dyżury w co drugą środę miesiąca od godziny 17.00 do 18.00
W trakcie dyżuru zostały przyjęte 1 zgłoszenia od mieszkańców.

W roku 2018 Rada kontynuowała inicjatywy:

 • Realizacja działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i poć lotać”.
 • Realizacja działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i poć na koło”.

Radni uczestniczyli w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości

Przewodniczący Zarządu: Edward Haśnik