katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Wyniki weryfikacji wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2018

Projekty Lokalne - Pozytywne

 Zachęcamy do zapoznania się z listami wniosków pozytywnie zweryfikowanych , które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w dniach 11-24 września oraz tymi zweryfikowanymi negatywnie. Prawie 3/4 projektów uzyskało pozytywną ocenę podczas weryfikacji!

http://bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Wyniki-weryfikacji-wniosk%C3%B3w-do-bud%C5%BCetu-obywatelskiego-na-rok-2018.aspx

 BOK 2018 Giszowiec Projekty lokalne POZYTYWNE 2

 W dniu 6 kwietnia (czwartek) w Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec" Plac Pod Lipami 1, 3-3a odbędzie się dzielnicowe spotkanie informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego.

 

Spotkania informacyjne

 

 


Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa podpisał zarządzenie regulujące procedurę Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018. W związku z powyższym, zachęcam Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zmian w tegorocznej procedurze, harmonogramem oraz treścią zarządzenia, które można pobrać ze strony internetowej BO:

http://www.bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Ruszy%C5%82a-IV-edycja-bud%C5%BCetu-obywatelskiego-w-Katowicach.aspx

Zarządzenie nr 1265/2017 w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 wprowadza kilka istotnych zmian w porównaniu z poprzednią edycją. Najważniejsze spośród nich to:

 

- wprowadzenie maksymalnej kwoty zgłaszanego projektu - w tegorocznej edycji będzie ona wynosić 75% puli środków finansowych przypadającej na daną jednostkę pomocniczą,

- konieczność określenia przez osoby składające projekt kosztów utrzymania danej inwestycji,

- wydłużenie głosowania internetowego do 14 dni,

- możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu dwóch lat,

- wprowadzenie nagrody dla jednostki pomocniczej, która odnotuje najwyższą frekwencję w głosowaniu.

 

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy będą mieć do zagospodarowania ponad 24,5 mln zł. Kwota ta wynika z zasad drugiej i trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016, pula dla każdej jednostki pomocniczej została w tym roku powiększona o środki, które pozostały po rozliczeniu projektów zrealizowanych na jej terenie w ramach drugiej edycji lub pomniejszona o wydatkowaną kwotę, która przekroczyła środki zabezpieczone dla danej jednostki (tak jest w przypadku Wełnowca – Józefowca oraz Piotrowic – Ochojca). Ponadto zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017 tegoroczna pula powiększona została również o środki niewykorzystane podczas głosowania mieszkańców na zadania z ostatniej edycji. Szczegółowe wyliczenie kwot dla każdej jednostki pomocniczej przekazuję w załączeniu.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018

  • Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego od 13 marca do 12 maja 2017
  • Weryfikacja zgłoszonych zadań do 23 sierpnia 2017
  • Ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na pozytywnie i negatywnie zweryfikowane do 24 sierpnia 2017
  • Głosowanie od 11 do 24 września 2017
  • Publikacja wyników głosowania do 29 września 2017