katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

 

IX EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W tym roku po raz kolejny mieszkańcy Katowic mogą zdecydować o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu miasta na potrzeby swoich dzielnic i miasta. Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczonych zostanie ponad 20 mln zł. 
Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się już po Świętach Wielkanocnych,tj. 19 kwietnia i zakończy 16 maja. 

Tradycyjnie już, istnieje kilka możliwości złożenia swojej propozycji: korzystając z internetowego generatora, wysyłając wniosek drogą mailową, za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta albo osobistego w Punkcie Konsultacyjnym BO znajdującym się w budynku UM, Rynek 13, w pokoju 205.

 

Harmonogram IX Budżetu Obywatelskiego:

Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego

od 19 kwietnia do 16 maja 2022 r.

Weryfikacja formalna

do 27 maja 2022 r.

Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej

do 30 maja 2022 r.

Łączenie zgłoszonych wniosków

do 1 lipca 2022 r.

Możliwość zgłaszania zastrzeżeń i uwag do zgłoszonych zadań

​do 1 lipca 2022 r.

Weryfikacja merytoryczna

do 5 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej

do 16 sierpnia 2022 r.

Wycofanie wniosku

do 1 września 2022 r.

Ogłoszenie wykazu Stacjonarnych Punktów Głosowania

​do 30 sierpnia 2022 r.

Głosowanie

od 10 do 23 września 2022 r.

Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacji

do 29 września 2022 r.


Regulamin tegorocznej edycji, formularze zgłoszeniowe, informacje o podziale środków finansowych, maksymalanej wartości pojedynczego zadania w danej jednostce pomocniczej oraz wymaganej minimalnej liczbie podpisów na liście poparcia wniosku na etapie jego zgłoszenia znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA pod adresem:

www.bo.katowice.eu