katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek IV sesji

 

 

1.    Otwarcie sesji.


2.    Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.


3.    Przedstawienie szczegółowych kosztów złożonych uchwał z II Sesji RJP nr 17 Giszowiec do Biura Rady Miasta Katowice.


4.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. dofinansowania Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym organizowanego przez MP 61 w roku 2016 w wysokości  1.000 PLN.


5.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. dofinansowania Międzyprzedszkolnego Przeglądu Małych Form Teatralnych w gwarze śląskiej organizowanego przez MP 61 w roku 2016 w wysokości 700 PLN.


6.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. przeznaczenia kwoty w wysokości 2.000 tyś. PLN na akcję „Czysty Giszowiec”.


7.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. dofinansowania imprezy „Powitania Lata” w roku 2016 organizowanego przez TKKF Czarni w wysokości 5 tyś. PLN.


8.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. dofinansowania na modernizację placu zabaw przy MP 64 wysokości 20 tyś. w roku 2016.


9.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. dofinansowania na działania UKS „Sprint” w wysokości 6.710 tyś. PLN w roku 2015.


10.    Rozpatrzenie wniosku formalnego złożonego przez Radnego JP nr 17 Giszowiec Pana Wiesława Berdys, dot. wykonania miejsc parkingowych.


11.    Rozpatrzenie wniosku formalnego złożonego przez Radną JP nr 17 Giszowiec, Panią Urszulę Machowską, dot wsparcia działań lokalnych.


12.    Rozpatrzenie wniosku formalnego złożonego przez Radną JP nr 17 Giszowiec, Panią Urszulę Machowską, dot. sytuacji Gimnazjum nr 15.


13.    Komunikaty i wolne wnioski.


14.    Zamknięcie sesji.