katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek VI sesji

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie protokołu z V sesji RJP nr 17 Giszowiec.

3.    Zmiany w porządku obrad.

4.    Informacja Przewodniczącego JP nr 17 Giszowiec w sprawie powołania sesji nadzwyczajnej i działań międzysesyjnych.

5.    Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

6.    Rozpatrzenie dodatkowych uchwał dot. Budżetu Miasta na 2016 rok.

7.    Komunikaty i wolne wnioski.

8.    Zamknięcie sesji.