katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

rjp17 Isesja 01

 

 
      W dniu 14 kwietnia 2015 r. odbyła się I sesja Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec w Miejskim Domu Kultury “Szopienice-Giszowiec” Filia nr 2 przy Pl. Pod Lipami nr 1, 3-3a (tzw. Gawlikówka).

Przedstawiony został protokół wyników wyborów do Rady oraz krótka autoprezentacja radnych Rady Jednostki Pomocniczej. Następnie przeprowadzone zostały wybory na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocniczej oraz Sekretarza Zarządu Jednostki. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17, I sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna, Zastępca Naczelnika Biura Rady Miasta Katowice Rafał Dłubak

 

 Wybrani zostali:

■ Grzegorz Augustyn
Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 
■ Wiesław Berdys
Wiceprzewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 17
■ Edward Haśnik
Przewodniczący Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 17 
■ Robert Reguła
Wiceprzewodniczący Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 17 
■ Barbara Mańdok
Sekretarz Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 17 

  Podczas I sesji RJP obecni byli: Radny Jerzy Forajter, Radny Bartosz Wydra, Dyrektor MDK Szopienice-Giszowiec Filia nr 2 Ilona Cirbus, dziennikarz infokatowice.pl Dawid Ślusarczyk oraz telewizja regionalna TELPOL.


Isesja
Isesja
Isesja
Isesja
Isesja
Isesja
Isesja