katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A
BUDŻET OBYWATELSKI KATOWICE 2016
 
 
bo glosowanie
 
 
 
 
 
 
LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ LOKALNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE ORAZ ZOSTAŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE
 
 
 
ID wniosku / tytuł wnioskuWnioskodawcaSkrócony opis zadaniaLokalizacjaKoszt wskazany przez wnioskodawcęZweryfikowany kosztKomórka weryfikująca UWAGI DODATKOWE
L/1/17/2015 Podjazd, remont schodów - wejście do Przedszkola nr 91, remont tarasu z balustradą i schodamiKabelis MariaPodjazd i remont schodów wejściowych, remont tarasu i schodów ogrodowych.ul. Adama 33364 000,00 zł329 000,00 zł

 

Wydział Edukacji W pierwotnej wersji wniosek zakładał również stworzenie „Klubu Seniora”, jednakże nie istnieje możliwość zrealizowania zadania w tym zakresie ze względu na niewspółmiernie wysokie koszty utrzymania

 

 

L/2/17/2015 Ogrodzenie ogrodu z bramą wjazdową i furtkami Przedszkola nr 91

 

Kabelis MariaWymiana ogrodzenia w celach bezpieczeństwa.ul. Adama 33165 000,00 zł165 000,00 złWydział Edukacj

 

L/3/17/2015 Zagospodarowanie przestrzenne ogrodu (m.in: plac zabaw, boisko, ławki) w Przedszkolu nr 91

 

Kabelis MariaUrządzenie ogrodu przedszkolnego z placem zabaw.ul. Adama 33462 000,00 zł462 000,00 złWydział Edukacj

 

L/4/17/2015 Modernizacja szatni Przedszkola 91, łazienek dla dzieci zniesienie barier

 

Kabelis MariaModernizacja szatni mająca na celu powiększenie jej przestrzeni i nowe wyposażenie oraz remont łazienkiul. Adama 3388 000,00 zł88 000,00 złWydział Edukacji
L/5/17/2015 Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Przyjaznej 7aJanuszewicz Barbara

 

Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a, wpisuje się w potrzeby dzielnicy, zdecydowanie wzbogacając ofertę Filii w najnowsze tytuły wydawnicze umożliwiając również mieszkańcom dostęp do nowoczesnych form książki.

 

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 15, ul. Przyjazna 7a30 000,00 zł30 000,00 złWydział Kultury
L/6/17/2015 Modernizacja nawierzchni ogrodu przedszkolnego przy Miejskim Przedszkolu nr 61 w KatowicachKempa Danuta

 

Modernizacja nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym przy Miejskim Przedszkolu nr 61 w Katowicach: przeznaczonej na zabawę i zajęcia ruchowe oraz w miasteczku ruchu rowerowego. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków edukacji ibezpieczeństwa dzieci podczas zajęć i zabaw w przedszkolu, a także pozwoli na kontynuowanie organizacji Wojewódzkiego Konkursu o Ruchu Drogowym z Elementami Turystyki Rowerowej, który prowadzony jest od 15 lat, a uczestnikami są dzieci z katowickich placówek oraz innych miast.

 

Miejskie Przedszkole nr 61, ul. Karliczka 18265 400,00 zł265 400,00 złWydział Edukacji

 

L/7/17/2015 II etap modernizacji boiska sportowego, odnowienie patio i zagospodarowanie terenów zielonych wokół Szkoły Podstawowej nr 51

 

Ryś MariaDalszy etap prac modernizacji boiska sportowego, odnowienie szkolnego patio oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 51.Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Przyjazna 7a123 000,00 zł123 000,00 złWydział Edukacji
L/10/17/2015 Monitoring osiedla AdamaGórecka MałgorzataMonitoring zainstalowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla Adama, zniwelowanie problemu dewastacji, wandalizmu, bójek osiedlowych.ul. Adama 3-15,ul. Adama 14-32, ul.Adama 17-40133 270,00 zł350 000,00 zł

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego. Po zakończeniu budowy KISMiA tj. po 1 lipca 2016 roku będzie istniała możliwość przyłączenia nowych lokalizacji monitoringu.

 

L/11/17/2015 PlacykRurański ZygmuntWymiana nawierzchni chodnika i placu przed szkołą (Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach Giszowcu).ul. Wojciecha 983 000,00 zł133 000,00 zł

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania został zwiększony o 50 000,00zł ze względu nieznany stan obecnej podbudowy - należy założyć jej całkowitą wymianę.

 

 

L/12/17/2015 Przyjazny chodnik 35

 

Rurański ZygmuntWykonanie chodnika z kostki przy ulicy Mysłowickiej 35A.ul. Mysłowicka 35A40 480,00 zł40 480,00 złMiejski Zarząd Ulic i Mostów
L/13/17/2015 Stworzenie wybiegu dla psówKijak Jadwiga

 

Projekt zakłada ogrodzenie części terenu zielonego pomiędzy Gimnazjum nr 16, sklepem Biedronka oraz Przedszkolem nr 64 i stworzenie w tym miejscu zamkniętego wybiegu dla psów. Wybieg byłby otwarty dla wszystkich mieszkańców osiedla. Na wybiegu znalazłyby się kosze na psie odchody oraz urządzenia do zabawy i tresury psów.

 

Na początku ul. Batalionów Chłopskich, od strony Placu Pod Lipami150 000,00 zł180 000,00 złZakład Zieleni Miejskiej
L/14/17/2015 Przyjemniej na Giszowcu - rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Barbórki i WojciechaKról Joanna

 

Rewitalizacja skweru przy ul. Wojciecha i Barbórki na miejsce przyjazne mieszkańcom, w ramach której planowane jest stworzenie nowej przestrzeni funkcjonalnej dla mieszkańców Giszowca.

 

Skwer u zbiegu ulic Wojciecha i Barbórki, od tyłu bloków przy ul. Wojciecha 51-51b260 000,00 zł260 000,00 złMiejski Zarząd Ulic i Mostów Inwestycja generuje dodatkowe koszty utrzymania w skali roku 7 500,00 zł.

 

L/15/17/2015 Pokonywanie barier architektonicznych poprzez naprawę i unowocześnienie podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A

 

Szymiec JustynaNaprawa i unowocześnienie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,szczególnie dla tych, którzy są na wózkach lub chodzą o kulach. Pozwoli im na bezpieczne przybywanie i opuszczanie placówki w każdych warunkach pogodowych.Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Wojciecha 23A6 600,00 zł15 000,00 złWydział Polityki Społecznej
L/16/17/2015 Instalacja 2 kamer na ulicy Miłej 42-58Pelc AdamZakup i montaż 2 kamer wysokiej rozdzielczości z rejestratorem obrazu do monitoringu parkingu przy Miłej 42-58 celem podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców i monitoringu mienia.ul. Miła, przy parkingu bloków Miła 42-5812 800,00 zł140 000,00 zł

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 punkty kamerowe zostaną zamontowane na budynku ul. Miła 42-52 (zgodnie z oświadczeniem Spółdzielni Mieszkaniowej)

 

L/17/17/2015 Tablice informacyjneAugustyn GrzegorzPodświetlane tablice informacyjne.Kolista-Przystanek, Plac Targowy, Skrzyżowanie Szopienicka-Mysłowicka, Park Giszowiecki, Adama Skrzyżowanie z Górniczego Stanu33 000,00 zł46 000,00 złMiejski Zarząd Ulic i Mostów
L/21/17/2015 Ławki GiszowcaDmitryszyn KazimierzŁawki Giszowca.Kolista-Przystanek,Mysłowicka wzdłuż chodnika od piekarni do stacji BP-3 szt., Wojciecha 2, Górniczego Stanu, przy TBS, Pod Kasztanami przy TBS z Działkową, skrzyżowanie Działkowa Kwiatowa, Adama 23, Przyjemna, Gościnna, Skrzyżowanie, Przyjazna 8, Karliczka przed szkołą, Pl.Pod Kasztanami, Gościnna-Przyjazna, Skrzyżowanie Radosnej-Gościnna, Przystanek Radosna, Skrzyżowanie Gościnna-Młodzieżowa, Poczta Przyjazna, Górniczego Stanu-Kościół 2 szt.40 000,00 zł22 400,00 złMiejski Zarząd ulic i Mostów
L/22/17/2015 Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową przy Przedszkolu Żłobku w kierunku Gimnazjum nr 16 i hali sportowej za budynkami Wojciecha 19-19D i 7A-7HDomagalski Marian

 

Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową dla usprawnienia komunikacji pomiędzy sąsiadującymi obiektami użytku publicznego: żłobek, warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, przedszkole, Gimnazjum nr 16 z nową halą sportową z zabytkowym Placem Pod Lipami.

 

Rejon ul.Wojciecha od nr 19-19d, 23, 23a, 7a-7h, 9 Przedszkole nr 59, Wojciecha 49196 700,00 zł206 700,00 złMiejski Zarząd Ulic i Mostów
 L/23/17/2015Kunka Zbigniew

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowo-profilaktycznych dla dzieci, uczniów SP nr 51 w Katowicach. Zajęcia z fizjoterapeutą, psychologiem sportowym, aerobik, zapasy, dietetyk.

 

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Przyjazna 7a12 000,00 zł12 000,00 złWydział Edukacj

 

poprawne glosowanie

Gdzie głosować JP NR 17 Giszowiec:

1. Filia nr 15 MBP, ul. Przyjazna 7a
czynne 18 (piątek) i 21 (poniedziałek) września w godzinach od 8:00 do 19:00, a 19 i 20 (sobota i niedziela) września w godzinach od 9:00 do 17:00.

2. Gimnazjum nr 16, ul. Wojciecha 9
czynne 19 i 20 września w godzinach od 9:00 do 17:00.