katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XVI sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XV sesji RJP nr 17 Giszowiec.
  3. Zmiany w porządku obrad.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  6. Przygotowanie planu do założeń Budżetu Miasta na rok 2017.
  7. Informacje dot. obchodów 110 lecia Giszowca.
  8. Podsumowanie wydarzeń dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź lotać”.
  9. Komunikaty i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.