katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek V sesji1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z IV sesji RJP nr 17 Giszowiec.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. rozbudowy i połączenia drogi rowerowej z Giszowca do Parku Bolina wraz z utworzeniem tunelu pod nasypem kolejowym na wysokości skrzyżowania ulic Mysłowickiej z Ceramiczną.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. poszerzenia i wydzielenia drogi dla pieszych i rowerzystó w na odcinku od wiaduktu ul. Pszczyńska – Staw Barbara.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. uporządkowania systemu kanalizacji od terenu KWK „Murcki – Staszic” do oczyszczalni ścieków w Giszowcu wraz z utwardzeniem dna, nabrzeży i oczyszczeniem rzeki „Bolina” oraz regulacją przepływu.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. rozmieszczenia systemu monitoringu przy boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. utworzenia bieżni lekkoatletycznej wokół boiska szkolnego w Gimnazjum nr 15 wraz z montażem krawężników elastycznych.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. wycięcia drzewostanu przy boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. zakupu i montażu zbiornika wodnego wraz z pompą i instalacją do zraszania boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 15.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. kilkudziesięciu wydarzeń kulturalno – artystycznych w obiektach i plenerach giszowieckich w ramach obchodów 110 lecia Giszowca wraz z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości 130.000,00 PLN.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. kilku wydarzeń w ramach obchodów 70 lecia Grupy Janowskiej wraz z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości 20.000,00 PLN.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. zagospodarowania przestrzennego poprzez utworzenie na terenie przykościelnym między ulicami Barbórki, Wojciecha, Pszczyńskiej, Górniczego Stanu, Parku Ewalda Gawlika, z rozmieszczeniem oświetlenia, utworzeniem alejek, umiejscowieniem ławek i wycinką krzewó w i samosiejek oraz utworzeniem punktów upamiętniających i przedstawiających twórczość artysty.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. wymiany słupó w oświetleniowych betonowych na nowoczesne oświetlenie energooszczędne na terenie osiedla.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w zakresie wymiany pokrycia asfaltowego na terenie OREW (na górze i na dole), wyczyszczenie i pomalowanie płotu, remontu elewacji na wysokości ok. 40cm (murki) wokół OREW, remontu 2 łazienek, wymiany latarni i montażu monitoringu na ulicy Gościnnej przy Ośrodku i Placu pod Lipami.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. poszerzenia cmentarza parafialnego.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. poprawienia nawierzchni asfaltowej przy ul. Mysłowickiej 37 – 43, po pracach przy wymianie kolektoru ściekowego.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. ulokowania przejścia dla pieszych przy ul. Mysłowickiej – Miła na wysokości pawilonów handlowych przy ul Miłej.
20.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zakupu kosiarki czterokołowej z przeznaczeniem do koszenia nawierzchni trawiastej przy nowym boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15 w wysokości 8 tyś. PLN.
21.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. montażu bramek przenośnych przy nowym boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15 w wysokości 2 tyś PLN.
22.    Komunikaty i wolne wnioski.

23.    Zamknięcie sesji.