katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek II sesji

 

1.    Otwarcie sesji.


2.    Zmiany porządku obrad.


3.    Informacja Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 z działań międzysesyjnych.


4.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. finansowania mediów promujących RJP nr 17 w roku 2015 w wysokości   10 tyś PLN.


5.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. przeznaczenia kosztów związanych z funduszem reprezentacyjnym RJP nr 17 w wysokości 5 tyś. PLN.


6.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. dofinansowania Święta Giszowca w 2015 roku w wysokości 30 tyś. PLN.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. dofinansowania gazety dzielnicowej „Nasz Giszowiec” w wysokości 6 tyś. PLN na rok 2015.


8.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zagospodarowania funduszy w ramach „Akcji Lato” w roku 2015 w wysokości 15 tyś. PLN.


9.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. przeznaczenia kwoty 10 tyś. PLN na organizację spartakiady dzielnicowej w roku 2015.

 
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. dofinansowania do działań sportowych na rok 2015 w wysokości 25 tyś. PLN.


11.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zagospodarowania środków finansowych na okolicznościową imprezę bożonarodzeniową w plenerze w wysokości 15 tyś. PLN w roku 2015.


12.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zagospodarowania funduszy na promocję dzielnicy w wysokości 5 tyś PLN.


13.    Komunikaty i wolne wnioski.


14.    Zamknięcie sesji.