katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

KOMISJE ROBOCZE II KADENCJI

1.  Zespół ds. opracowania planu pracy RJP nr 17 Giszowiec II kadencji.

            Przewodnicząca - Maria Ryś

             Wiceprzewodnicząca - Beata Walczyńska

             Członek - Edward Haśnik

             Członek - Grzegorz Grociak

             Członek - Marcin Gawlica

          Zespół został powołany uchwałą nr 6 RJP nr 17 z dnia 11.09.2019 r.

          Plan pracy został przyjęty uchwałą nr 8 RJP nr 17 z dnia 13.11.2019 r.

   2. Zespół ds. opracowania regulaminu pracy Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec.

            Przewodnicząca - Joanna Krół

             Wiceprzewodnicząca - Adam Kulawik

             Członek - Justyna Szymiec

           

         Zespół został powołany uchwałą nr 31 RD nr 17 z dnia 12.01.2022 r.

          Regulamin pracy został przyjęty uchwałą nr 41 RD nr 17 z dnia 25.05.2022 r.

   3 Doraźny zespoół ds. opracowania procedury opiniowania wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej

            Przewodnicząca -Beata Walczyńska

             Wiceprzewodnicząca - Tomasz Czekański

             Członek - Grzegorz Grociak

           

          Zespół został powołany uchwałą nr 40 RD nr 17 z dnia 25.05.2022 r.

          Procedura opiniowania wniosków  została przyjęta uchwałą nr 43 RD nr 17 z dnia 14.09.2022 r.