katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

PODSUMOWANIE PRACY RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 17

W 2021 ROKU

 1. Odbyło się 9 sesji, ze względu na pandemię koronawirusa 5 sesji przeprowadzono on - line.
 2. Frekwencja udziału radnych na sesjach wyniosła 78 %.
 3. W sesjach wzięło udział 45 gości.
 4. Zorganizowano 9 dyżurów radnych, w tym 4 on-line. W trzech dyżurach wzięli udział funkcjonariusze policji, w jednym rachmistrz spisowy w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
 5. Podjęto 14 uchwał.
 6. Sekretarz Rady prowadził rejestr pism wychodzących i przychodzących.
 7. W 2021 roku większość pism była przesyłana drogą elektroniczną, w tym przez założoną skrzynkę e-PUAP.
 8. Rezerwa celowa została przeznaczona między innymi na:
  1. Organizację, w dniu 4.09.2021 r., II Turnieju Piłkarskiego dla Rad Jednostek Pomocniczych.
  2. Zakup boków do namiotu Jednostki.
  3. Zakup materiałów malarskich do odnowy wagoników węglowych przez Grupę Janowską.
  4. Organizację konkursu fotograficznego ,,Giszowiec w obiektywie”.
  5. Dofinansowanie organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego.
  6. Dofinansowanie zakupu nagród w ramach akcji ,,Bier sąsiada i podź lotać’ i ,,Bier sąsiada i podź na koło”.
 9. W ramach konsultacji społecznych zgłoszono uwagi do projektu nowego Statutu Dzielnicy.