katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

PODSUMOWANIE PRACY RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 17

W 2020 ROKU

 1. Odbyło się 6 zaplanowanych sesji, jednak ze względu na pandemię koronawirusa zmianie uległ jeden termin. 2 sesje przeprowadzono on - line.
 2. Frekwencja udziału radnych na sesjach wyniosła 81 %.
 3. Zorganizowano 6 dyżurów radnych, w tym 1 on-line. Odwołano 4 dyżury ze względu na pandemię.
 4. Podjęto łącznie 8 uchwał.
 5. Sekretarz Rady prowadził rejestr pism wychodzących i przychodzących.
 6. W 2020 roku większość pism była przesyłana drogą elektroniczną.
 7. Rezerwa celowa została przeznaczona między innymi na:
  1. Organizację, w dniu 5.09.2020 r., I Turnieju Piłkarskiego dla Rad Jednostek Pomocniczych.
  2. Organizację Imprezy Mikołajkowej dla dzieci.
 8. Grupa Radnych włączyła się w akcję pomocy osobom potrzebującym w związku z sytuacją epidemiczną.
 9. Rada otrzymała raport z realizacji programu ,, mikroKatowice”.