katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

                                                              ROK 2020

L.P.

NR UCHWAŁY I DATA PRZYJĘCIA

TYTUŁ UCHWAŁY

1.

9/2020 z dnia 26.02.2020 r.

W sprawie rozdysponowania rezerwy celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec na rok 2020

2.

10/2020 z dnia 17.06.2020 r.

W sprawie rozdysponowania rezerwy celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec na rok 2020

3.

11/2020 z dnia 17.06.2020 r.

W sprawie wyboru przedstawiciela RJP nr 17 do Społecznego Zespołu Doradczego Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach

4.

12/2020 z dnia 17.06.2020 r.

W sprawie propozycji do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2021 dla dzielnicy Giszowiec

5.

13/2020 z dnia 2.09.2020 r.

W sprawie poprawy ruchu komunikacyjnego dla pieszych na łuku skrzyżowania ulic Przyjazna – Górniczego Stanu

6.

14/2020 z dnia 12.11.2020 r.

W sprawie w sprawie Inicjatyw Lokalnych

7.

15/2020 z dnia 12.11.2020 r.

W sprawie poszerzenia chodnika przy ulicy Przyjaznej oraz Górniczego

Stanu w dzielnicy Giszowiec

8.

16/2020 z dnia 12.11.2020 r.

W sprawie rozdysponowania rezerwy celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec na rok 2020