katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

                                                                                                            II KADENCJA ROK 2019

 

L.P.

NR UCHWAŁY I DATA PRZYJĘCIA

TYTUŁ UCHWAŁY

 1.

1/2019 z dnia 15.05.2019 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego RJP nr 17 Giszowiec Pani Urszuli Machowskiej

 2.

2/2019 z dnia 15.05.2019 r.

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego RJP nr 17 Giszowiec Pana Zbigniewa Wójcika 

 3.

3/2019 z dnia 15.05.2019 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 Giszowiec Pani Marii Ryś 

 4.

4/2019 z dnia 15.05.2019 r.

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Pani Joanny Król i Sekretarza Zarządu Jednostki pomocniczej nr 17 Giszowiec Pani Katarzyny Lebryk

 5.

5/2019 z dnia 13.06.2019 r.

W sprawie propozycji do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2020 dla dzielnicy Giszowiec

 6.

6/2019 z dnia 11.09.2019 r.

W sprawie powołania doraźnego Zespołu ds. opracowania planu pracy RJP nr 17 Giszowiec II kadencji 

 7.

  7/2019 z dnia 13.11.2019 r.

W sprawie Inicjatyw Lokalnych

 8.

8/2019 z dnia 13.11.2019 r.

W sprawie uchwalenia planu pracy RJP nr 17 Giszowiec II kadencji