katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XIV sesji
Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bezkolizyjnego wjazdu i wyjazdu na skrzyżowaniu Górniczego Stanu z Pszczyńską w kierunku Katowic i Tych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umiejscowienia lustra drogowego na skrzyżowaniu Górniczego Stanu z Barbórki.

8. Powołanie zespołu ds. „Kształtowania środowiska na terenie dzielnicy Giszowiec” z ramienia Przedstawicieli RJP nr 17 Giszowiec.

9. Informacje dot. obchodów 110 lecia Giszowca.

10. Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź lotać”.

11. Informacje w sprawie społecznego sprzątania dzielnicy Giszowiec.

12. Komunikaty i wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.