katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XI sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z X sesji RJP nr 17 Giszowiec.
 3. Zmiany w porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działań Rady za rok 2015.
 7. Informacja dot. naboru na rok szkolny 2016/2017.
 8. Planowanie działań i zamierzeń w ramach obchodów 110 lecia Giszowca i 70 lecia Grupy Janowskiej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. nadania nazwy „Skwer im. Ewalda Gawlika”, ulokowanego pomiędzy ul. Barbórki i Wojciecha.
 10. Komunikaty i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.