katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

bo prezentacja

 

 Od 18 do 21 września potrwa głosowanie na projekty zgłoszone do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Podobnie jak w roku ubiegłym, będzie ono poprzedzone dzielnicowymi prezentacjami projektów, podczas których wnioskodawcy przedstawią swoje pomysły.

 Podczas dzielnicowych prezentacji projektów wnioskodawcy przedstawią swoje zadania lokalne, ich główne założenia i korzyści wynikające z realizacji. Spotkania te będą doskonałą okazją, aby przed oddaniem głosu zapoznać się z projektami dla dzielnicy i wziąć udział w dyskusji.

 Spotkanie rozpocznie o godzinie 17.00 - 2.09.2015

Miejsce spotkania:  JP nr 17 Giszowiec: MDK „Szopienice-Giszowiec", Plac pod Lipami 1, 3-3a

Wynik weryfikacji projektów