katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Uchwały podjęte w 2022 r.

 1. Uchwała nr 31 z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie powołania doraźnego zespołu ds. opracowania regulaminu pracy Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec.
 2. Uchwała nr 32 z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie remontu chodnika pomiędzy budynkiem przy ul. Wojciecha 40 a dojściem do przystanku autobusowego Giszowiec Górniczego Stanu. 
 3. Uchwała nr 33 z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie montażu luster drogowych przy skrzyżowaniu ul. Górniczego Stanu, Barbórki i Sosnowej, na wysokości wyjazdu z ul. Kosmicznej nr 53 oraz 54, wyjazdu z ul. Miłej w ul. Kosmiczną. 
 4. Uchwała nr 34 z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec na rok 2022. 
 5. Uchwała nr 35 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowic w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice. 
 6. Uchwała nr 36 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie położenia nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej wraz z utworzeniem pasa bezpieczeństwa dla pieszych do ośrodka sportowo -rekreacyjnego „ Janina" przy ul. Pszczyńskiej. 
 7. Uchwała nr 37 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie oddziału leśnego 248A/leśnictwa Giszowiec. 
 8. Uchwała nr 38 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie budowy miejsc postojowych przy ul. Górniczego Stanu. 
 9. Uchwała nr 39 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego w rejonie Kolonii Wysockiego. 
 10. Uchwała nr 40 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie powołania doraźnego zespołu ds. opracowania procedury opiniowania wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej.
 11. Uchwała nr 41 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec. 
 12. Uchwała nr 42 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie propozycji do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2023 dla dzielnicy Giszowiec. 
 1. Uchwała nr 43 z dnia 14 września 2022 roku w sprawie przyjęcia procedury opiniowania wniosków przez Radę Dzielnicy nr 17 Giszowiec składanych w ramach inicjatywy lokalnej. 
 2. Uchwała nr 44 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia planu posiedzeń Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec na rok 2023. 
 3. Uchwała nr 45 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej "Zielona warsztatownia w giszowieckim ogrodzie społecznym".
 4. Uchwała nr 46 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej "Festiwal Sportowy na Giszowcu". 
 5. Uchwała nr 47 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej "Senior ma głos". 
 6. Uchwała nr 48 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej "VI Grill Fest - Święto Sąsiadów". 
 7. Uchwała nr 49 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej "Giszowieckie spotkania teatralne". 
 8. Uchwała nr 50 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej "Sprzątamy dzielnicę Giszowiec". 
 9. Uchwała nr 51 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej "Ziemia w naszych rękach". 
 10. Uchwała nr 52 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej "Integrujemy seniorów". 
 11. Uchwała nr 53 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej Piękno jest w Tobie, część 3. "Siła jest kobietą.". 
 12. Uchwała nr 54 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej VII Dzień Sąsiada na Kolistej pod hasłem "Graczki na placu". 
 13. Uchwała nr 55 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej "Pora na giszowieckiego seniora". 
 14. Uchwała nr 56 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej "Targi staroci na Giszu". 
 15. Uchwała nr 57 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej Halowy Barbórkowy Turniej Piłki Nożnej "Szpil na Giszu". 
 16. Uchwała nr 58 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej "Grupa Janowska - plener malarski z mieszkańcami". 
 17. Uchwała nr 59 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej "Zadbajmy o nasz Giszowiec". 
 18. Uchwała nr 60 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy lokalnej IV Turniej Piłki Nożnej Rad Dzielnic "Szpil na Fest". 

Uchwały są dostępne na stronie:

BIP UM Katowice - Uchwały Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec