katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

                              WYKAZ UCHWAŁ RJP NR 17 GISZOWIEC

                                                         ROK 2021

L.P.

NR UCHWAŁY 

 DATA PRZYJĘCIA

TYTUŁ UCHWAŁY

1.

17/2020 z dnia 24.02.2021 r.

W sprawie rozdysponowania rezerwy celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec na rok 2021

2.

18/2021 z dnia 24.02.2021 r.

W sprawie oddania głosu przez przedstawiciela RJP nr 17 na kandydata do Rady Seniorów

3.

19/2021 z dnia 8.03.2021 r.

W sprawie oddania głosu przez przedstawiciela RJP nr 17 na kandydatów do Rady Seniorów

4.

20/2021 z dnia 31.03.2021 r.

W sprawie progów zwalniających przy ul. ul. Adama

5.

21/2021 z dnia 31.03.2021 r.

W sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych w ramach doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Giszowiec

6.

22/2021 z dnia 31.03.2021 r.

W sprawie budowy miejsc postojowych w dzielnicy Giszowiec

7.

23/2021 z dnia 21.04.2021 r.

W sprawie propozycji zmiany organizacji ruchu na odcinku ul. Radosnej pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 13 i blokiem przy ul. Miłej 5, 5a, 5b, 5c

8.

24/2021 z dnia 21.04.2021 r.

W sprawie budowy chodnika od ul.Mysłowickiej 47 do Kliniki Weterynaryjnej przy ul. Mysłowickiej 65 A

9.

25/2021 z dnia 23.06.2021 r.

W sprawie propozycji do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2022 dla dzielnicy Giszowiec

10.

26/2021 z dnia 23.06.2021 r.

W sprawie zamontowania progów zwalniających na skrzyżowaniu ul. Działkowa – Kwiatowa

11.

27/2021 z dnia 23.06.2021 r.

W sprawie zamontowania progów zwalniających na skrzyżowaniu ul. Kwiatowa – Agaty

12.

28/2021 z dnia 23.06.2021 r.

W sprawie zamontowania progów zwalniających na skrzyżowaniu ul. Kwiatowa – Ewy

13.

29/2021 z dnia 8.09.2021 r.

W sprawie propozycji zmiany organizacji ruchu na odcinku ul. Sputników w Katowicach

14.

30/2021 z dnia 9.11.2021 r.

W sprawie Inicjatyw Lokalnych