katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

PODSUMOWANIE PRACY RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 17 W ROKU 2019


1.    Wybory do RJP nr 17 II kadencji odbyły się 14.04.2019 r.
2.    Pierwsza sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Miasta Macieja Biskupskiego w dniu 15.05.2019 r.
3.    Odbyło się 5 sesji.
4.    Frekwencja na sesjach – 92 %.
5.    Dyżury odbywają się raz w miesiącu z udziałem funkcjonariuszy policji – odbyło się 5 dyżurów, w których wzięło udział 12 radnych.
6.    Podjęto 8 uchwał.
7.    Przyjęto plan pracy Jednostki.
8.    Sekretarz Zarzadu prowadzi rejestr pism wychodzących  / do końca grudnia 2019 r. 26 pism / i przychodzących / do końca grudnia 2019 r. 69 pism /.
9.    Włączono się do organizacji Dni Giszowca, Jarmarku Bożonarodzeniowego, akcji ,,Bier sąsiada i podź na koło”.
10.    Kontynuowano udział w projekcie mikroKatowice.