katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A
bo-2017

Wnioski ogólnomiejskie i lokalne zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 Katowice

 

Na tym etapie odrzucone zostały cztery projekty lokalne. Pozostałe wnioski przekazano do odpowiednich wydziałów UMK oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w celu dokonania weryfikacji merytorycznej. Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych merytorycznie i poddanych pod głosowanie, zostanie opublikowana 24 sierpnia. Tymczasem zachęcam Państwa do zapoznania się z wykazem 342 zgłoszonych zadań.

 

Kolorem szarym oznaczone są projekty odrzucone

pdf

pdf

Zgłoszone projekty ogólnomiejskieZgłoszone projekty lokalne