katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

 

IX EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W tym roku po raz kolejny mieszkańcy Katowic mogą zdecydować o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu miasta na potrzeby swoich dzielnic i miasta. Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczonych zostanie ponad 20 mln zł. 
Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się już po Świętach Wielkanocnych,tj. 19 kwietnia i zakończy 16 maja. 

Tradycyjnie już, istnieje kilka możliwości złożenia swojej propozycji: korzystając z internetowego generatora, wysyłając wniosek drogą mailową, za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta albo osobistego w Punkcie Konsultacyjnym BO znajdującym się w budynku UM, Rynek 13, w pokoju 205.

 

Harmonogram IX Budżetu Obywatelskiego:

Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego

od 19 kwietnia do 16 maja 2022 r.

Weryfikacja formalna

do 27 maja 2022 r.

Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej

do 30 maja 2022 r.

Łączenie zgłoszonych wniosków

do 1 lipca 2022 r.

Możliwość zgłaszania zastrzeżeń i uwag do zgłoszonych zadań

​do 1 lipca 2022 r.

Weryfikacja merytoryczna

do 5 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej

do 16 sierpnia 2022 r.

Wycofanie wniosku

do 1 września 2022 r.

Ogłoszenie wykazu Stacjonarnych Punktów Głosowania

​do 30 sierpnia 2022 r.

Głosowanie

od 10 do 23 września 2022 r.

Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacji

do 29 września 2022 r.


Regulamin tegorocznej edycji, formularze zgłoszeniowe, informacje o podziale środków finansowych, maksymalanej wartości pojedynczego zadania w danej jednostce pomocniczej oraz wymaganej minimalnej liczbie podpisów na liście poparcia wniosku na etapie jego zgłoszenia znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA pod adresem:

www.bo.katowice.eu

Wyniki weryfikacji wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2018

Projekty Lokalne - Pozytywne

 Zachęcamy do zapoznania się z listami wniosków pozytywnie zweryfikowanych , które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w dniach 11-24 września oraz tymi zweryfikowanymi negatywnie. Prawie 3/4 projektów uzyskało pozytywną ocenę podczas weryfikacji!

http://bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Wyniki-weryfikacji-wniosk%C3%B3w-do-bud%C5%BCetu-obywatelskiego-na-rok-2018.aspx

 BOK 2018 Giszowiec Projekty lokalne POZYTYWNE 2

 W dniu 6 kwietnia (czwartek) w Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec" Plac Pod Lipami 1, 3-3a odbędzie się dzielnicowe spotkanie informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego.

 

Spotkania informacyjne

 

 


Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa podpisał zarządzenie regulujące procedurę Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018. W związku z powyższym, zachęcam Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zmian w tegorocznej procedurze, harmonogramem oraz treścią zarządzenia, które można pobrać ze strony internetowej BO:

http://www.bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Ruszy%C5%82a-IV-edycja-bud%C5%BCetu-obywatelskiego-w-Katowicach.aspx

Zarządzenie nr 1265/2017 w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 wprowadza kilka istotnych zmian w porównaniu z poprzednią edycją. Najważniejsze spośród nich to:

 

- wprowadzenie maksymalnej kwoty zgłaszanego projektu - w tegorocznej edycji będzie ona wynosić 75% puli środków finansowych przypadającej na daną jednostkę pomocniczą,

- konieczność określenia przez osoby składające projekt kosztów utrzymania danej inwestycji,

- wydłużenie głosowania internetowego do 14 dni,

- możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu dwóch lat,

- wprowadzenie nagrody dla jednostki pomocniczej, która odnotuje najwyższą frekwencję w głosowaniu.

 

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy będą mieć do zagospodarowania ponad 24,5 mln zł. Kwota ta wynika z zasad drugiej i trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016, pula dla każdej jednostki pomocniczej została w tym roku powiększona o środki, które pozostały po rozliczeniu projektów zrealizowanych na jej terenie w ramach drugiej edycji lub pomniejszona o wydatkowaną kwotę, która przekroczyła środki zabezpieczone dla danej jednostki (tak jest w przypadku Wełnowca – Józefowca oraz Piotrowic – Ochojca). Ponadto zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017 tegoroczna pula powiększona została również o środki niewykorzystane podczas głosowania mieszkańców na zadania z ostatniej edycji. Szczegółowe wyliczenie kwot dla każdej jednostki pomocniczej przekazuję w załączeniu.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018

  • Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego od 13 marca do 12 maja 2017
  • Weryfikacja zgłoszonych zadań do 23 sierpnia 2017
  • Ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na pozytywnie i negatywnie zweryfikowane do 24 sierpnia 2017
  • Głosowanie od 11 do 24 września 2017
  • Publikacja wyników głosowania do 29 września 2017
bo-2017

Wnioski ogólnomiejskie i lokalne zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 Katowice

 

Na tym etapie odrzucone zostały cztery projekty lokalne. Pozostałe wnioski przekazano do odpowiednich wydziałów UMK oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w celu dokonania weryfikacji merytorycznej. Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych merytorycznie i poddanych pod głosowanie, zostanie opublikowana 24 sierpnia. Tymczasem zachęcam Państwa do zapoznania się z wykazem 342 zgłoszonych zadań.

 

Kolorem szarym oznaczone są projekty odrzucone

pdf

pdf

Zgłoszone projekty ogólnomiejskieZgłoszone projekty lokalne
bo.katowice.eu

Jak głosować

głosowanie2017

 zobacz jak głosować w tegorocznym budźecie

 

 

 W związku z zakończeniem kolejnego etapu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach, zamieszczamy listę projektów pozytywnie zweryfikowanych dotyczących naszej dzielnicy.

Głosowanie na zadania pozytywnie zweryfikowane odbędzie się w dniach 19-25 września. Podobnie jak w roku ubiegłym, będzie ono poprzedzone dzielnicowymi prezentacjami.

13.09.2016JP nr 17 Giszowiec: MDK „Szopienice-Giszowiec”, Plac pod Lipami 1, 3-3a

Wnioskodawcy zaprezentują tam zgłoszone przez siebie zadania lokalne, przedstawią główne założenia i korzyści wynikające z ich realizacji.

Prezentacje zadań ogólnomiejskich odbędą się 10 września na „Pikniku z Budżetem Obywatelskim” zorganizowanym podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Parku Powstańców Śląskich.

10.09.2016 „Piknik z Budżetem Obywatelskim”: Festiwal Organizacji Pozarządowych, Park PowstańcówŚląskich, godz. 13.00 - 16.00.

 

  pdfBOK 2017 - Projekty lokalne pozytywne pdfBOK 2017 - Projekty ogólnomiejskie pozytywne  pdfHarmonogram dzielnicowych prezentacji projektów BOK2017

 

BOK 2017 projekty lokalne 1

BOK 2017 projekty lokalne 2

 

BOK 2017 projekty lokalne 3

 

 

 

 

 

...

Podkategorie