katowice dla odmiany150    

      Rada Jednostki Pomocniczej Nrrjp17fGiszowiec

A A A

Porządek V sesji1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z IV sesji RJP nr 17 Giszowiec.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. rozbudowy i połączenia drogi rowerowej z Giszowca do Parku Bolina wraz z utworzeniem tunelu pod nasypem kolejowym na wysokości skrzyżowania ulic Mysłowickiej z Ceramiczną.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. poszerzenia i wydzielenia drogi dla pieszych i rowerzystó w na odcinku od wiaduktu ul. Pszczyńska – Staw Barbara.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. uporządkowania systemu kanalizacji od terenu KWK „Murcki – Staszic” do oczyszczalni ścieków w Giszowcu wraz z utwardzeniem dna, nabrzeży i oczyszczeniem rzeki „Bolina” oraz regulacją przepływu.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. rozmieszczenia systemu monitoringu przy boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. utworzenia bieżni lekkoatletycznej wokół boiska szkolnego w Gimnazjum nr 15 wraz z montażem krawężników elastycznych.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. wycięcia drzewostanu przy boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. zakupu i montażu zbiornika wodnego wraz z pompą i instalacją do zraszania boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 15.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. kilkudziesięciu wydarzeń kulturalno – artystycznych w obiektach i plenerach giszowieckich w ramach obchodów 110 lecia Giszowca wraz z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości 130.000,00 PLN.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. kilku wydarzeń w ramach obchodów 70 lecia Grupy Janowskiej wraz z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości 20.000,00 PLN.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. zagospodarowania przestrzennego poprzez utworzenie na terenie przykościelnym między ulicami Barbórki, Wojciecha, Pszczyńskiej, Górniczego Stanu, Parku Ewalda Gawlika, z rozmieszczeniem oświetlenia, utworzeniem alejek, umiejscowieniem ławek i wycinką krzewó w i samosiejek oraz utworzeniem punktów upamiętniających i przedstawiających twórczość artysty.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. wymiany słupó w oświetleniowych betonowych na nowoczesne oświetlenie energooszczędne na terenie osiedla.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w zakresie wymiany pokrycia asfaltowego na terenie OREW (na górze i na dole), wyczyszczenie i pomalowanie płotu, remontu elewacji na wysokości ok. 40cm (murki) wokół OREW, remontu 2 łazienek, wymiany latarni i montażu monitoringu na ulicy Gościnnej przy Ośrodku i Placu pod Lipami.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. poszerzenia cmentarza parafialnego.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. poprawienia nawierzchni asfaltowej przy ul. Mysłowickiej 37 – 43, po pracach przy wymianie kolektoru ściekowego.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. ulokowania przejścia dla pieszych przy ul. Mysłowickiej – Miła na wysokości pawilonów handlowych przy ul Miłej.
20.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zakupu kosiarki czterokołowej z przeznaczeniem do koszenia nawierzchni trawiastej przy nowym boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15 w wysokości 8 tyś. PLN.
21.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. montażu bramek przenośnych przy nowym boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15 w wysokości 2 tyś PLN.
22.    Komunikaty i wolne wnioski.

23.    Zamknięcie sesji.

Wiadomości

Konkurs fotograficzny "Giszowiec w obiektywie"

Konkurs fotograficzny


 

Elektroodpady

 

ELEKTROODPADY

 

                Od 1 lipca mieszkańcy Katowic będą mogli bezpłatnie skorzystać z bezpośredniego odbioru zużytych sprzętów

z   mieszkań i domów jednorodzinnych.

   Mieszkańcy będą mieli dwie możliwości skorzystania z nowej usługi – poprzez kontakt telefoniczny (pod numerem

telefonu 12/292 66 66) lub za pomocą formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie

internetowej www.elektrosmieciarka.pl.

   Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, a elektroodpady będą odbierane

w uzgodnionym z operatorem przedziale czasowym.

Zielony Budżet

 

 

ZIELONY BUDŻET – II EDYCJA

Rozpoczął się nabór wniosków do II edycji Zielonego Budżetu w Katowicach. Do dyspozycji jest 3 mln złotych na realizację zielonych pomysłów w mieście. Swoje pomysły można zgłaszać do 27 maja 2021 r.

 

Co można zgłosić w ramach Zielonego Budżetu?

 

Projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury możesz zgłosić zadnia takie jak:

- zazielenienie przestrzeni publicznej;
- systemowa rewitalizacja skwerów i parków;
- tworzenie łąk kwietnych;
- tworzenie ogrodów deszczowych i zbiorników małej retencji na terenach skwerów i parków miejskich;
- projekty związane z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt (sterylizacja, zajęcia edukacyjne o właściwej opiece oraz odżywianiu);
- warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Orientacyjne koszty przykładowych zadań do Zielonego Budżetu można znaleźć w cenniku miejskim przygotowanym przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Zadanie musi być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta Katowice lub Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice.

W przypadku zgłaszania projektu do Zielonego Budżetu, nie trzeba żadnych oświadczeń ani listy podpisów mieszkańców popierających projekt!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w dniach od 26 kwietnia do 27 maja 2021 r.


1. pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice, lub

2. drogą elektroniczną poprzez:

a) Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice lub
b) wiadomość e-mail na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w formie załącznika do wiadomości

 

HARMONOGRAM II EDYCJI ZIELONEGO BUDŻETU MIASTA KATOWICE

 

 1. Akcja informacyjno-promocyjna - od 12 do 25 kwietnia 2021 r.
 2. Zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu - od 26 kwietnia do 27 maja 2021 r.
 3. I etap weryfikacji - do 17 czerwca 2021 r.
 4. Ogłoszenie wyników I etapu weryfikacji - do 24 czerwca 2021 r.
 5. II etap weryfikacji - do 2 września 2021 r.
 6. Ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji - do 9 września 2021 r.
 7. Etap pracy Zespołu Oceniającego - do 23 września 2021 r.
 8. Ogłoszenie wyników pracy Zespołu Oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacji - do 30 września  21 r.

Informacje na temat procesu Zielonego Budżetu miasta Katowice dostępne są na stronie: www.katowice.eu/zielonybudzet


 

SPIS POWSZECHNY

Spis powszechny

 

Facebook/Linked In/Instagram

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

 

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

 

Twitter

Dlaczego spis powszechny jest tak ważny? Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich.

Od 1 kwietnia spisz się przez Internet na spis.gov.pl

#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków


 

 

VIII edycja Budżetu Obywatelskiego

VIII EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

Harmonogram VIII Budżetu Obywatelskiego:

 

Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego

od 9 marca do 22 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja formalna

do 11 maja 2021 r.

Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej

do 12 maja 2021 r.

Łączenie zgłoszonych wniosków

do 1 lipca 2021 r.

Możliwość zgłaszania zastrzeżeń i uwag do zgłoszonych zadań

​do 1 lipca 2021 r.

Weryfikacja merytoryczna

do 2 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej

do 16 sierpnia 2021 r.

Wycofanie wniosku

do 30 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie wykazu Stacjonarnych Punktów Głosowania

​do 30 sierpnia 2021 r.

Głosowanie

od 6 do 19 września 2021 r.

Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacji

do 29 września 2021 r.


Projekt do Budżetu Obywatelskiego można zgłosić za pomocą jednej z dostępnych form
:

 

 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice;
 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – gdzie załącznikami do e-maila powinny być: wniosek oraz skany obligatoryjnych załączników;
 • za pomocą elektronicznego generatora wniosków dostępnego od 9 marca 2021 r. na bo.katowice.eu
 • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice (uwaga! wysłany wniosek powinien dotrzeć do Wydziału Komunikacji Społecznej do dnia 22 kwietnia br.)
 • osobiście dostarczyć go do Punktu Konsultacyjnego po wcześniejszym umówieniu drogą telefoniczną.

 

W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną wniosek wraz z załącznikami nie może przekraczać pojemności 10 MB, a każdy pojedynczy wniosek powinien zostać zgłoszony osobno (jeżeli chcesz zgłosić kilka wniosków drogą e-mailową, to każdy z nich wraz z kompletem załączników musi być wysłany osobną wiadomością).

 

Wszystkie informacje dostępne na stronie : http://bo.katowice.eu/