katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek V sesji1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z IV sesji RJP nr 17 Giszowiec.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. rozbudowy i połączenia drogi rowerowej z Giszowca do Parku Bolina wraz z utworzeniem tunelu pod nasypem kolejowym na wysokości skrzyżowania ulic Mysłowickiej z Ceramiczną.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. poszerzenia i wydzielenia drogi dla pieszych i rowerzystó w na odcinku od wiaduktu ul. Pszczyńska – Staw Barbara.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. uporządkowania systemu kanalizacji od terenu KWK „Murcki – Staszic” do oczyszczalni ścieków w Giszowcu wraz z utwardzeniem dna, nabrzeży i oczyszczeniem rzeki „Bolina” oraz regulacją przepływu.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. rozmieszczenia systemu monitoringu przy boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. utworzenia bieżni lekkoatletycznej wokół boiska szkolnego w Gimnazjum nr 15 wraz z montażem krawężników elastycznych.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. wycięcia drzewostanu przy boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. zakupu i montażu zbiornika wodnego wraz z pompą i instalacją do zraszania boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 15.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. kilkudziesięciu wydarzeń kulturalno – artystycznych w obiektach i plenerach giszowieckich w ramach obchodów 110 lecia Giszowca wraz z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości 130.000,00 PLN.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. kilku wydarzeń w ramach obchodów 70 lecia Grupy Janowskiej wraz z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości 20.000,00 PLN.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. zagospodarowania przestrzennego poprzez utworzenie na terenie przykościelnym między ulicami Barbórki, Wojciecha, Pszczyńskiej, Górniczego Stanu, Parku Ewalda Gawlika, z rozmieszczeniem oświetlenia, utworzeniem alejek, umiejscowieniem ławek i wycinką krzewó w i samosiejek oraz utworzeniem punktów upamiętniających i przedstawiających twórczość artysty.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. wymiany słupó w oświetleniowych betonowych na nowoczesne oświetlenie energooszczędne na terenie osiedla.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w zakresie wymiany pokrycia asfaltowego na terenie OREW (na górze i na dole), wyczyszczenie i pomalowanie płotu, remontu elewacji na wysokości ok. 40cm (murki) wokół OREW, remontu 2 łazienek, wymiany latarni i montażu monitoringu na ulicy Gościnnej przy Ośrodku i Placu pod Lipami.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. poszerzenia cmentarza parafialnego.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. poprawienia nawierzchni asfaltowej przy ul. Mysłowickiej 37 – 43, po pracach przy wymianie kolektoru ściekowego.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok dot. ulokowania przejścia dla pieszych przy ul. Mysłowickiej – Miła na wysokości pawilonów handlowych przy ul Miłej.
20.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zakupu kosiarki czterokołowej z przeznaczeniem do koszenia nawierzchni trawiastej przy nowym boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15 w wysokości 8 tyś. PLN.
21.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. montażu bramek przenośnych przy nowym boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15 w wysokości 2 tyś PLN.
22.    Komunikaty i wolne wnioski.

23.    Zamknięcie sesji.

Wiadomości

Przyjdż i namaluj swoją dzielnicę

 

IMG 20220811 WA0001


 

Szpil na Fest 2022

IMG 20220811 WA0000


 

Plany priorytetowe dzielnicowych rejonu Giszowiec

Plan str1 1Plan str2 1


 

100 ROCZNICA PRZYŁĄCZENIA GÓRNEGO ŚLĄSKA DO POLSKI

Po przeprowadzonym plebiscycie i III powstaniu śląskim z 1921 roku postanowiono, że Polska otrzyma 29 % spornego terytorium i 46 % ludności. Wróciły między innymi Katowice, Świętochłowice, Królewska Huta (obecny Chorzów), Rybnik, Lubliniec, Tarnowskie Góry i Pszczyna. Dopiero rok później, 20 czerwca 1922 r., odbyło się uroczyste przejęcie przyznanych terenów. Oddziały Wojska Polskiego pod wodzą generała Stanisława Szeptyckiego wkroczyły od strony Szopienic. 16 lipca 1922 r. odbyła się w Katowicach uroczystość zjednoczenia Górnego Śląska z Polską.

20 czerwca po raz pierwszy będziemy obchodzić Narodowy Dzień Powstań Śląskich.

100 rocznica


 

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Strona internetowa PL/UKR zawierająca podstawowe informacje – do której można odsyłać – gdy ktoś ma podstawowe pytania. Strona jest uzupełniania na bieżąco o nowe informacje. https://dlaukrainy.katowice.eu/

Całodobowe wielostanowiskowe call center +48 32 737 87 87 udzielające wszelkich informacji – także dot. noclegów / posiłków / kwestii prawnych czy psychologicznych. Call center dostaje codzienne nowe informacje – by pracownicy byli „na bieżąco”. Numer ten można przekazywać gdy są pytania.

Dodatkowo polecamy miejskiego Facebooka, na którym pojawiają się nowe, ważne ogłoszenia. https://www.facebook.com/Katowice.eu

Plakat infolinie7 1