katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Wiadomości

Sesja - 25.05.22 r.

 
KOMUNIKAT
 
 
 XXIV sesja Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec odbędzie się 25.05. 2022 r. o godzinie 18.00 
 
w siedzibie Rady w ,,Gawlikówce".

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Strona internetowa PL/UKR zawierająca podstawowe informacje – do której można odsyłać – gdy ktoś ma podstawowe pytania. Strona jest uzupełniania na bieżąco o nowe informacje. https://dlaukrainy.katowice.eu/

Całodobowe wielostanowiskowe call center +48 32 737 87 87 udzielające wszelkich informacji – także dot. noclegów / posiłków / kwestii prawnych czy psychologicznych. Call center dostaje codzienne nowe informacje – by pracownicy byli „na bieżąco”. Numer ten można przekazywać gdy są pytania.

Dodatkowo polecamy miejskiego Facebooka, na którym pojawiają się nowe, ważne ogłoszenia. https://www.facebook.com/Katowice.eu

Plakat infolinie7 1


 

Deklaracja o źródle ogrzewania budynku

PAMIĘTAJ! Złóż deklarację o źródle ogrzewania budynku.

CEEB domek

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na każdym właścicielu bądź zarządcy budynku. Osoby, które po raz pierwszy uruchamiają źródło ciepła lub spalania paliw, muszą złożyć deklarację w terminie 14 dni od daty uruchomienia. Natomiast dla już istniejących źródeł, termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku. 

Deklarację można złożyć w formie:

- elektronicznej (formularz do wypełnienia znajduje się na stronie https://ceeb.gov.pl/

papierowej, wysyłając wypełniony formularz listownie lub składając osobiście do urzędu gminy właściwego ze względu na lokalizację budynku

Deklaracje, instrukcję jej wypełnienia i inne materiały można pobrać ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow).

 


 

Harmonogram sesji i dyżurów na 2022 rok

Ulotka 2022 1


 

Elektroodpady

 

ELEKTROODPADY

 

                Od 1 lipca mieszkańcy Katowic będą mogli bezpłatnie skorzystać z bezpośredniego odbioru zużytych sprzętów

z   mieszkań i domów jednorodzinnych.

   Mieszkańcy będą mieli dwie możliwości skorzystania z nowej usługi – poprzez kontakt telefoniczny (pod numerem

telefonu 12/292 66 66) lub za pomocą formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie

internetowej www.elektrosmieciarka.pl.

   Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, a elektroodpady będą odbierane

w uzgodnionym z operatorem przedziale czasowym.