katowice dla odmiany150    

      Rada Jednostki Pomocniczej Nrrjp17fGiszowiec

Koronawirus

  • Koronawirus

    Informacje dla mieszkańców

A A A

W wideokonferencji, która odbyła się 21.04.2020 r., RJP nr 17 reprezentowała Urszula Machowska, przewodnicząca Rady i Maria Ryś, przewodnicząca Zarządu.

Plan spotkania obejmował:

1. Informacje o pracy Rady Miasta Katowice i jej komisji w okresie pandemii koronawirusa.

W okresie pandemii odbywają się posiedzenia komisji stałych w formule wideokonferencji. Komisje opiniują jedynie projekty uchwał (posiedzenia, na których nie ma takich projektów są odwoływane).

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Katowice w dniu 8 kwietnia 2020 r. - zwołanej na wniosek Prezydenta Miasta Katowice - podjęto 3 uchwały niezmiernie istotne z punktu widzenia prowadzących działalność gospodarczą w Katowicach.

2. Informację o możliwości prowadzenia sesji Rady Dzielnicy w sposób zdalny w okresie pandemii.

Zgodnie z przepisem art. 15zzx znowelizowanej ustawy dnia 31marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: Miasto Katowice nie ogranicza działalności Jednostek, ale prosi by, w przypadku podejmowania uchwał dotyczyły one spraw bardzo pilnych, np. wygaśnięcia mandatu radnego, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

3. Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy.

Link do informacji: https://www.katowice.eu/dlamieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4057&ListID=75169dcb-89ef-46cd-a876-165c1e838909

4. Maseczka dla Seniora.

Prezydent Miasta Katowice uruchomił akcję społeczną: Maseczka dla Seniora. Urząd chce pozyskać wolontariuszy w różnym wieku którzy mają możliwość szycia maseczek bawełnianych, wielorazowych

Urząd dostarczy materiał, gumki, nici pod drzwi a po umówionym czasie odbierze i przekaże potrzebującym seniorom. Wystarczy by chętny wolontariusz zgłosił się do koordynatorki akcji, pani Elżbiety Doległo (tel. 512225236, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) która zorganizuje dowóz niezbędnych materiałów a później odbiór maseczek.

 W wolnych głosach poruszono m.in. sprawę projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Projekty przewidziane do realizacji w Budżecie Obywatelskim na ten rok – w przypadku niezrealizowania nie przechodzą na następny rok, podobnie z inicjatywami lokalnymi – na dzień dzisiejszy.


 

Wiadomości

XVI sesja

 

 

Komunikat

 

XVI sesja RJP nr 17 odbędzie się 21.04.2021 r. od godziny 18.00

w systemie zdalnym.

link    

https://join.skype.com/eUeDHgtm6nRy

SPIS POWSZECHNY

Spis powszechny

 

Facebook/Linked In/Instagram

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

 

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

 

Twitter

Dlaczego spis powszechny jest tak ważny? Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich.

Od 1 kwietnia spisz się przez Internet na spis.gov.pl

#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków


 

 

BUDŻET OBYWATELSKI

165140214 2841251676095836 2399866629214837074 o 

VIII edycja Budżetu Obywatelskiego

VIII EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

Harmonogram VIII Budżetu Obywatelskiego:

 

Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego

od 9 marca do 22 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja formalna

do 11 maja 2021 r.

Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej

do 12 maja 2021 r.

Łączenie zgłoszonych wniosków

do 1 lipca 2021 r.

Możliwość zgłaszania zastrzeżeń i uwag do zgłoszonych zadań

​do 1 lipca 2021 r.

Weryfikacja merytoryczna

do 2 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej

do 16 sierpnia 2021 r.

Wycofanie wniosku

do 30 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie wykazu Stacjonarnych Punktów Głosowania

​do 30 sierpnia 2021 r.

Głosowanie

od 6 do 19 września 2021 r.

Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacji

do 29 września 2021 r.


Projekt do Budżetu Obywatelskiego można zgłosić za pomocą jednej z dostępnych form
:

 

  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice;
  • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – gdzie załącznikami do e-maila powinny być: wniosek oraz skany obligatoryjnych załączników;
  • za pomocą elektronicznego generatora wniosków dostępnego od 9 marca 2021 r. na bo.katowice.eu
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice (uwaga! wysłany wniosek powinien dotrzeć do Wydziału Komunikacji Społecznej do dnia 22 kwietnia br.)
  • osobiście dostarczyć go do Punktu Konsultacyjnego po wcześniejszym umówieniu drogą telefoniczną.

 

W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną wniosek wraz z załącznikami nie może przekraczać pojemności 10 MB, a każdy pojedynczy wniosek powinien zostać zgłoszony osobno (jeżeli chcesz zgłosić kilka wniosków drogą e-mailową, to każdy z nich wraz z kompletem załączników musi być wysłany osobną wiadomością).

 

Wszystkie informacje dostępne na stronie : http://bo.katowice.eu/Katowicka Karta Mieszkańca

katowicka karta mieszkanca

 

KATOWICKA KARTA MIESZKAŃCA

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta zostanie wprowadzona Katowicka Karta Mieszkańca.

Kartę mogą otrzymać osoby zameldowane lub płacące podatki w Katowicach.

 

 

 Formy karty.

1. Karta plastikowa. Można ją otrzymać w Urzędzie Miasta Katowice – Biuro Obsługi Klienta KKM przy ul. Pocztowej 5.

Można także wcześniej wypełnić wniosek dostępny pod adresem www.kkm.katowice.eu.

 

2karta mieszkańca android. Aplikacja w s

martfonie ( Android i IOS).

Aplikacja mobilna – zameldowani na stałe w Katowicach, mogą kartę pobrać sami. Po automatycznym sprawdzeniu w bazie meldunkowej, należy pobrać i uruchomić bezpłatną aplikację (m-Karta) z Google Play (smartfony z system Android) lub App Store (smartfony z systemem IOS), uruchomić ją i wykonać pojawiające się polecenia.

3 .Wybrana karta bankomatowa z rozbudowaną funkcją KKM.

Katowicka Karta Mieszkańca może zostać zakodowana na karcie bankowej w dowolnym punkcie honorującym zniżki – np. w nowo wybudowanych katowickich basenach (pełna lista punktów dostępna jest na stronie kkm.katowice.eu).

Osoby płacące podatek w Katowicach muszą dostarczyć do Biura Obsługi Klienta pierwszą stronę deklaracji podatkowej.